NOWOŚĆ! SYSTEM DO SZAF 2 I 3 DRZWIOWYCH SLIDUP 280 OD TERAZ DOSTĘPNY W KOLORZE CZARNYM!

Gwarancja

Warunki gwarancji

W odniesieniu do towarów w sklepie internetowym pod nazwą systemyprzesuwnesklep.pl, których firma Mantion Polska Sp. z o.o. jest producentem, firma Mantion Polska Sp. z o.o. jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru przez okres wskazany na stronie sklepu systemyprzesuwnesklep.pl przy opisie produktu.

W odniesieniu do towarów, których firma Mantion Polska Sp. z o.o. nie jest producentem, firma Mantion Polska Sp. z o.o. może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru na warunkach oraz na okres wskazany przez producenta danego towaru.

Wszystkie towary dostępne w sklepie systemyprzesuwnesklep.pl objęte są niezależnie odpowiedzialnością sklepu na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Ustalenia te dotyczą Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.